สมาชิก
เข้าสู่ระบบ
ชื่อผู้ใช้ : 
รหัสผ่าน : 
 

ยินดีต้อนรับทุกท่านสู่ระบบฐานข้อมูลแผนพัฒนาตนเอง
ของครูและบุคลากรทางการศึกษาสพป.กาฬสินธุ์ เขต 3 ดำเนินการพัฒครูและบุคลากรทางการศึกษา
โดยจัดหลักสูตรให้พัฒนาตามความต้องการของตนเอง
ให้ เข้าระบบ โดยใช้เลขบัตรประชาชน 13 หลัก
แล้วคลิกคำว่า "เลือกหลักสูตรที่ต้องการพัฒนา"

โรงเรียน  ครูและบุคลาทางการศึกษา สามารถเข้าไปแก้ไขข้อมูลโรงเรียนและข้อมูลส่วนตัวได้แล้ว
โปรแกรมนี้ มีผู้ใช้อยู่  3  ระดับ  คือ
ระดับบุคคล  เข้าระบบ  ชื่อผู้ใช้และรหัสผ่าน ใช้ เลขประจำตัวประชาชน 13  หลัก
  ระดับโรงเรียน ส่วนระดับโรงเรียนชื่อผู้ใช้ และรหัสผ่าน ใช้เหมือนระบบ E-office(รหัส SMIS  8 หลัก)


คู่มือการใช้งานเว็บไซต์  ID  Plan ระดับผู้ใช้รายบุคคล/ระดับโรงเรียน  (2.88  Mb)

ข้อมูลข้าราชการครู  จำนวน  1800 กว่าคน ได้บรรจุลงในฐานข้อมูลแล้วแต่ยังไม่ได้ปรับการสังกัดโรงเรียน
จึงขอความร่วมมือให้โรงเรียนแจ้งครูทุกคนในโรงเรียนเข้าไปปรับปรุงข้อมูลส่วนตัวให้ถูกต้องแล้วเลือกสังกัดโรงเรียน
  เพิ่มแผนพัฒนาตนเอง   โดยเข้าระบบ  ชื่อผู้ใช้และรหัสผ่าน ใช้ เลขประจำตัวประชาชน 13  หลัก     
(หากเข้าระบบไม่ได้แสดงว่าย้ายหรือบรรจุใหม่ทำให้ไม่มีชื่ออยู่ในฐานข้อมูล ให้เข้าระบบในระดับโรงเรียนแล้วเพิ่มชื่อและข้อมูล)
เมื่อ เข้าระบบระดับโรงเรียน  โรงเรียนจึงจะเห็นข้อมูลครูในสังกัด

****************************************************

ไม่สงวนลิขสิทธิ์ พ.ศ.2551   
เจ้าของและผู้ใช้งาน      ก
ลุ่มงานพัฒนาบุคลากร
พัฒนา/ออกแบบ โปรแกรมโดย  
ณัฐพล  สุวรรณลพ     รองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา
เขียนโปรแกรมโดย -   
ตันติกร    พิชญ์บูล
(ปรับปรุงครั้งล่าสุดเมื่อ 5 เมษายน 2555)